26. Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 5 วัน 3 คืน

Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

เล่นสกีชมวิวฟูจิ ณ ลานสกีฟูจิเท็น

ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เ

ยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ

เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

ไหว้พระขอพร วัดนาริตะ ช้อปปิ้งเพลิน ณ อิออน มอลล์

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

กำหนดการเดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,999.-

Visitors: 436,113