12. TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N BY CI  (Charter Flight)

TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N BY CI  (Charter Flight)

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

อีกหนึ่งพิกัดในไต้หวันที่ห้ามพลาดชมเศียรราชินี

ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง

 


ราคาเพียง  19,888 บาท พักหรู  5 ดาว (แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก)

เดินทางเดือน 2 – 7 มกราคม 2561

Visitors: 436,115