4. กุ้ยหลินหลงเซิ่นนาขั้นบันไดหลงจี๋หยางซั่วพัก5 ดาว6 วัน5 คืน

กุ้ยหลินหลงเซิ่นนาขั้นบันไดหลงจี๋หยางซั่วพัก5 ดาว6 วัน5 คืน

นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ชมโชว์
MIRAGE

สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน

ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ-หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)

ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 01-06 ธันวาคม 2560

วันที่ 01-06 / 09-14 มีนาคม 2561

ราคาเพียง16,799 บาท

Visitors: 436,373