4. คุนหมิง ผานโจว หมู่บ้านทองคำกิงโกะ หุบเขาเทวดา 5 วัน 4 คืน

คุนหมิง ผานโจว หมู่บ้านทองคำกิงโกะ หุบเขาเทวดา 5 วัน 4 คืน
หมู่บ้านถั่วเล่อ-หุบเขาเทวดาต๋าลา

หุบเขาเทวดาต๋าลา-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี

อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา
ระเบียงภาพที่ราบสูง-ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน

ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม

กำหนดเดินทาง

วันที่ 04-08 ตุลาคม

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561

ราคาเริ่มต้น 19,799 บาท

Visitors: 436,437