16. ทัวร์พม่าดีดี!!สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

ทัวร์พม่าดีดี!!สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

มิงกาลาบา มัณฑะเลย์มิงกุน 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และงดงาม

ชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์  ณ  มัณฑะเลย์ฮิลล์

เมนูพิเศษ !! กุ้งเผา

แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + หนังสือสวดมนต์

กำหนดการเดินทางตุลาคม-ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,888 บาท

Visitors: 436,113