3.คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า

วัดลามะซงจ้านหลิง  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก

โชว์จางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก วัดหยวนทง

กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น 27,799 บาท

Visitors: 400,261