9.ปักกิ่ง มองโกเลีย เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 5 คืน

Visitors: 371,946