7. TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน

TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

ชมกายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน- ตลาดรัสเซีย

ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอ
วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี
เดินทางเดือนพฤศจิกายน2560 – มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

Visitors: 400,275