7. ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5 วัน 4 คืน (TG)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง

หอบูชาเทียนถานถนนหวังฟูจิ่งช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)พระราชวังฤดูร้อน

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  SNOW WORLD

กำหนดการเดินทาง 29 ธ.ค. 60-2 ม.ค.61


ราคาท่านละ30,900 บาท


 • 1..jpg
  BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤด...

 • 1..jpg
  PEK04..BEIJING NEW YEAR SKI 5D3N BY TG จัตุรัสเทียนอันเหมิน– พระราชวังต้องห้าม-หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – BEIJING XUE SHIJ...

 • 1..jpg
  TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กงกายกรรมปักกิ่งตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนถนนหวังฟูจิ่ง ผ่านชมสน...

 • 1..jpg
  Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5วัน 3 คืน(TG) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนวัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ช้อปปิ้งตลาด...

 • 111111..jpg
  บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง 5 วัน 3 คืน วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ บ้านกระเบื้องเทียนจิน นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิงถนนหวังฟูจิ่ง...

 • 1..jpg
  ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561 เกาะพระอาทิตย์ สวนเสือไซบีเรีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow) โบสถ์เซ็นโซเฟีย...

 • SHTGPEK6 (1).jpg
  8.

 • 1508923372800.jpg
  9.

 • 1.jpg
  10.

 • ..jpg
  11
Visitors: 436,774