4.ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด  อุทยานจางเจียเจี้ย

สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง

ถนนซีปู้เจีย  เขาเทียนเหมินซาน  ระเบียงแก้ว

ประตูสวรรค์  ภาพวาดทราย  โชว์นางจิ้งจอกขาว

พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋  ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท

Visitors: 400,244