3.ฉางซา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน


ฉางซา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน     

หนิงเซียง  วัดหมี่หยิน  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

ภาพวาดทราย  เขาเทียนเหมินซาน  ระเบียงแก้ว

ประตูสวรรค์  ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 16,799 บาท

Visitors: 400,248