1.ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง

เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ถนนซีปู้เจีย

หนังตะลุง  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด  โชว์นางจิ้งจอกขาว

เขาเทียนเหมินซาน  ระเบียงแก้ว   ถ้ำประตูสวรรค์

ภาพวาดทราย  พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋  ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – กันยายน2560

ราคาท่านละ 21 ,888 บาท

Visitors: 399,953