2.คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน


คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน

อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน

ประตูมังกร ตำหนักทองจินเตี้ยน วัดหยวนทง

อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

Visitors: 384,930