2. พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)

พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)
>> เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
>> จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า

>>วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองโบราณลี่เจียง

>>ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก

>>วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

เดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม2561

                                      ราคาท่านละ 21,799.-

Visitors: 460,713