2. นาขั้นบันไดหยวนหยาง คุนหมิง เจี้ยนสุ่ย ตงชวน 6 วัน 5 คืน(MU)

นาขั้นบันไดหยวนหยาง คุนหมิง เจี้ยนสุ่ย ตงชวน 6 วัน 5 คืน(MU)

ซุ้มประตูเมืองเจี้ยนสุ่ย

วัดขงจื้อ-บ้านสวนตระกูลจู -นาขั้นบันไดตั่วอีซู่

จุดชมวิวปากเสือโคร่ง-ชมวิวพระอาทิตย์ตก
ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี-ต้นไม้เซียน
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เดินทาง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท

Visitors: 436,113