1. คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
ชมเมืองโบราณต้าหลี่ -เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
-วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองโบราณลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)

โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยกสาหร่ายเกลียวทอง

เดินทาง  เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 23,799 บาท

Visitors: 438,047