1. OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่าภาค 5

OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่าภาค 5

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม2560

โดยสายการบินPeach Airline

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น

บินตรงสายการบิน Peach Air

สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ

ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น 19,888.-

Visitors: 436,113