2. SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N

SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N
เยือนเกาะคิวชูเกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน

นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ
 ศาลเจ้าดาไซฟุ” ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ
พิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ”ที่ส่งเสียงคำรามตลอดเวลา 
เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น
ลิ้มรสสตอรเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้ + เท็นจิน

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
เดินทางโดยสายการบิน  THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %
พักระดับ 3 ดาว

เดินทางเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท 


  • 1..jpg
    FUKUOKA NAGASAKI 5D 3N BY TG เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ พิสูจน์ความแป...
Visitors: 436,774