2. Guilinเริ่ด เว่อร์6 วัน 4 คืน (WE)

Guilinเริ่ด เว่อร์6 วัน 4 คืน (WE)

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกุ้ยหลิน-ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ
นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง

เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)
ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย)
เดินทางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2560

ราคาเพียงท่านละ 12,345 บาท

Visitors: 436,113