2.กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

นาขั้นบันไดหลงจี๋ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงหลงเซิ่น

ถ้ำขลุ่ยอ้อเขางวงช้างชมโชว์ MIRAGE

สะพานสายฝนหมู่บ้านหลู่เจียชุน ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้

ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

เขาเซียงกง  ประตูโบราณกูหนานเหมิน

อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

กำหนดการเดินทางวันที่ 20-25 / 21-26 / 22-26 กันยายน 2560 

 ราคาท่านละ 18,999 บาท

Visitors: 372,643