1.กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

หลงเซิ่นนาขั้นบันไดจินเชอหมู่บ้านชาวจ้วง

ถ้ำเงินล่องเรือแม่น้ำหลีจียง  ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

เขาเซียงกง  ประตูโบราณกูหนานเหมิน

อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน โชว์ ELEPHANTLEGEND

ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เขาเหยาซาน

เมืองจำลองซ่งโชว์ DREAM LIKE LIJIANG

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

ราคาท่านละ 14,888 บาท

Visitors: 400,246