4.เฉินตู หลันโจว จางเย่ 6 วัน 5 คืน

เฉินตู หลันโจว จางเย่ 6 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง

วัดพระใหญ่  อู่เวย  วัดกีบม้า

เขื่อนหลิวเจียเสีย  วัดถ้ำปิงหลิง

อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สะพานเหล็ก

แม่น้ำหวงเหอ  กังหันวิดน้ำโบราณ ศูนย์หมีแพนด้า 

กำหนดการเดินทางวันที่ 14-19 พฤษภาคม / 25-30 มิถุนายน 2560

ราคาท่านละ 32,999 บาท

Visitors: 365,544