2.เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

ศูนย์หมีแพนด้า เฉินตู เม้าเสี้ยน

ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี  อุทยานซงผิงโกว

เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินชุนซีลู่

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท

Visitors: 365,926