7.เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5  วัน 3 คืน

Visitors: 399,954