6. SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ

SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก

นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง

ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูน้ำแดง

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X

ระดับ 4 ดาว

เดินทางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560


ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท  พัก


 • 1..jpg
  เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) ชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว...

 • 2.jpg
  SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หาดไว่ทานลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวัดฉงหยวน กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ...

 • 3.jpg
  เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้ ตลาดเถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียน...

 • 7.jpg
  ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน พระใหญ่หลิงซานหาดไว่ทาน ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องเรือทะเลสาบซีหู กำหนดก...

 • 1..jpg
  FREEZING COLD IN SHANGHAI 5D3N BY XJ สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ ...

 • 7..jpg
  THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหูไข่มุกแห่งเมืองหังโจว“ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพ...

 • 0.jpg
  8.

 • ..jpg
  9.

 • 1..jpg
  10.

 • Document-page-001 (80).jpg
  11
Visitors: 436,774