6. เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88

สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน

ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง

เดินทาง  เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

                                             ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

Visitors: 399,953