5.เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน


เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER

ชั้นที่ 88 สวนพุทธศาสนา  เหนี่ยนฮวาวาน

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)

หาดไว่ทาน ถนนนานกิง  ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

กำหนดการเดินทางวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560

ราคาท่านละ 14,799 บาท

Visitors: 371,946