5. เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์- ถนนนานกิง-ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100

หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้-

 ตลาดเถาเป่าเฉิง-ย่านซินเทียนตี้

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

P กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2560

 ราคาเริ่มต้น 18,799 บาท

 

 

Visitors: 399,954