4. เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน 

ย่านซินเทียนตี้-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)

หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เกาะผู่โถวซาน

วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้

ลอดอุโมงค์เลเซอร์

เดินทางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท

 

 

Visitors: 384,930