4.นานกิง อู๋ซี ดีสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน


นานกิง อู๋ซี ดีสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน

พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Visitors: 365,557