3. ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน

ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน

พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

ลอดอุโมงค์เลเซอร์

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา

เดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 22,799 บาท

Visitors: 399,953