3. เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

หาดไว่ทาน  ลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง

ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้

ตลาดเถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียนตี้สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง  เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561


ราคาท่านละ19,799 บาท


 • 1..jpg
  เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) ชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว...

 • 2.jpg
  SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หาดไว่ทานลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวัดฉงหยวน กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ...

 • 7.jpg
  ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน พระใหญ่หลิงซานหาดไว่ทาน ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องเรือทะเลสาบซีหู กำหนดก...

 • 1..jpg
  FREEZING COLD IN SHANGHAI 5D3N BY XJ สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ ...

 • 1..jpg
  SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ล่องเรือชมเ...

 • 7..jpg
  THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหูไข่มุกแห่งเมืองหังโจว“ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพ...

 • 0.jpg
  8.

 • ..jpg
  9.

 • 1..jpg
  10.

 • Document-page-001 (80).jpg
  11
Visitors: 436,115