2.เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน 

  ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา  

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้   

วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปองค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้      

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์

กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560

 ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท


Visitors: 371,946