1. SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน

 

SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง

สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวานดฉงหยวน

เดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท

Visitors: 399,953