1.นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

 นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

หังโจว  เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์

ถนนนานกิง  (บัวหิมะ)  เซี่ยงไฮ้

วัดฉงหยวน  จัตุรัสหยวนหยง

ซุโจว  อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Visitors: 371,946