1. นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (FM-MU)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (FM-MU)

**ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
**เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
**ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
**ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกJINMAO TOWER ชั้นที่ 88

 

กำหนดการเดินทางมกราคม - มีนาคม 2561
ราคาท่านละ 23,999 บาท


 • 2..jpg
  เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน4 คืน (FM-MU) **เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น **หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)หมู่บ้านใบชา-ถนนโบร...

 • 3..jpg
  PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ **เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือชมเมือง – ย่านซินเทียนตี้ **หอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทัน - ถนนนานกิง – ตลาดเฉ...

 • 4..jpg
  PVG04 HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ **อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) **หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย **หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน **เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้ง...

 • 5..jpg
  เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้ ตลาดเถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียน...

 • 7.jpg
  ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน พระใหญ่หลิงซานหาดไว่ทาน ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องเรือทะเลสาบซีหู กำหนด...

 • 7..jpg
  7.

 • 0.jpg
  8.

 • ..jpg
  9.

 • 1..jpg
  10.

 • Document-page-001 (80).jpg
  11
Visitors: 460,712