ทัวร์จีน (คุนหมิง)


 • 1.1.jpg
  คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน ชมเมืองโบราณต้าหลี่ -เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน- เมืองโบราณลี่เ...

 • 2..jpg
  พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU) >> เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ >> จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า >>...

 • 3..jpg
  หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU) >>เมืองซิงยี่-หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) >>ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย-ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) &g...

 • 4..jpg
  Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5 วัน 4 คืน >> วัดเจ้าแม่กวนอิม-หมู่บ้านซีโจว-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง >>ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก >>เข...

 • 5..png
  THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG >>เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) >>โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน >>หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)– ส...

 • 6..png
  MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6D5N BY MU เมืองต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน - เจดีย์จ้วงจิง – เมืองเก่าจงเตี้ยน เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ – ...
Visitors: 460,715