6.OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N

  OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า

ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้

สัมผัสความเก่าแก่ของปราสาทอีกาดำ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ

นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบไซโกะ

ทะเลสาบไซโกะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– วัดอาซะกุซ่า

พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!! 

   - เซ็ทหมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ   

- อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

                                          เดินทาง 19 – 23 กรกฎาคม 2560

                                         ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Visitors: 365,544