3. OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N

OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า

สัมผัสความเก่าแก่ของปราสาทอีกาดำ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ

เที่ยวตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้-จวนผู้ว่าทาคายาม่า

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ทะเลสาบไซโกะ

 พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!! 

- เซ็ทหมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ

- อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

    เดินทาง 11 - 15 ตุลาคม 2560    

                                        ราคาเพียง 37,900 บาท

Visitors: 365,544