8. TPE11 FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG

TPE11 FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกพร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park

พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง

มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ ตึกไทเป 101 ชั้น 86

                                            บินสายการบินระดับ   ดาวสะสมไมล์ได้ 550%

 

ราคาเริ่มต้น 25,777บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

Visitors: 436,774