2. TOKYO STRONG STRONG 5D3N BY XJ

TOKYO STRONG STRONG 5D3N BY XJ

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี         

เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกียวสกายทรี

ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ

ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ

ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

พักระดับ 3 ดาว

พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

เดินทางเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้นเพียง  29,900  บาท

 

 


 • 1..jpg
  STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N BY XJ เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมความงามของฟู...

 • 1.jpg
  SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N BY XJ เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข...

 • 1..jpg
  SPARKLING AUTUMN IN TOKYO 5D3N BY XJ เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไ...

 • 1..jpg
  SPARKLING WINTER IN TOKYO 5D3N BY XJ เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ สนุ...

 • 1..jpg
  SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N BY TG เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ เพลิดเพลินกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสล...

 • 1..jpg
  HAPPY NEW YEAR IN TOKYO 5D3N BY TG เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ สนุก สุ...

 • 1..jpg
  HARMONY IN TOKYO 6D 4N BY XW เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ พร้อมนำท่านผ่านชมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริ...

 • 1..jpg
  MIRACLE IN TOKYO 5D 3N เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ พร้อมนำท่านผ่านชมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวณ ริมแม่น้ำส...

 • 4..jpg
  โตเกียว เกี่ยวก้อย 5 วัน 3 คืน สัมผัสความงดงามแห่งแดนอาทิตย์อุทัย!! ชมความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งกระหน่ำ ย่านชินจูกุ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่...

 • 11..jpg
  TOKYO HeartBeat5D3N สัมผัสความงดงามแห่งแดนอาทิตย์อุทัย!! สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ช้อปกระหน่ำชินจูกุ ขอพร ณ วัดอาซะกุซ่า พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูย...

 • 12.KIX 15 (MAR-APR) XJ (KIX-KIX) SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA 6D4N.doc.jpg

 • 3.
Visitors: 400,300