1. ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR

ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR
เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี
ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์”
ดิสนีย์แลนด์  “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย
“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก

“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์

ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

กำหนดการเดินทาง

10-18 ก.พ. // 17-24 ก.พ. // 03-11 มี.ค. // 10-18 มี.ค. // 24มี.ค.-01เม.ย. // 31มี.ค.-08เม.ย. 2561

ราคาเริ่มต้น 49,900บาท

Visitors: 436,450