อินเดีย-เนปาล-ย่างกุ้ง 9 วัน 8 คืน

อินเดีย-เนปาล-ย่างกุ้ง 9 วัน 8 คืน

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง

สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติ...ตำบลพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้

เมืองสารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา...เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน

สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

ย่างกุ้ง-พุทธคยา-พาราณสี-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา

                   ไวสาลี-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา               เดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 59 เพียงท่านละ 39,999 บาท

 

 • 1.ทัวร์แสวงบุญอินเดีย ทัชมาฮาล เนปาล 9 วัน แอร์ อินเดีย.jpg
  ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ ทัชมาฮาล สายการบิน Air India แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน ทริปนี้มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุ...

 • ภูฏาน 4 วัน 3 คืน.jpg
  ภูฏาน ทิมพู – พูนาคา 4 วัน 3 คืน สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค...

 • ภูฏาน 5 วัน.jpg
  สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน สายการบิน Bhutan Airline พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจาก...
Visitors: 436,774