13.HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 3 วัน 2 คืน

HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 3 วัน 2 คืน

หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY

ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง

พิเศษ1. อิสระช็อปปิ้งจุใจ บินเช้า กลับดึก

พิเศษ2. บินสบายไปกับ CATHAY PACIFIC

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท


 • 1..jpg
  HKG01 ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชก...

 • ..jpg
  HKG04 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหัน แก้ชง...

 • 333.jpg
  ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร...

 • 444.jpg
  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2 คืน นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์...

 • 555.jpg
  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กั...

 • 1..jpg
  HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง เก็บภาพประทั...

 • 1..jpg
  HKG14 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมควา...

 • 1..jpg
  HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อย...

 • HKG16.jpg
  9.

 • ..jpg
  HKG22 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต หมุ...

 • 1..jpg
  HKG23 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ + เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า + โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน + หอไอเฟล...

 • ..jpg
  HKG24 ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน 2คืน นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วห...

 • ..jpg
  HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชี...

 • 1..jpg
  15.
Visitors: 371,947