12. HK059 ฮ่องกง ทุ่มไม่อั้น-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน

HK059 ฮ่องกง ทุ่มไม่อั้น-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน

กระเช้านองปิง 360องศา พระใหญ่ลันเตาพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

ช้อปปิ้งหลอหวู่โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove

หาดรีพัลเบย์ วัดแชกงหมิวอิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางเดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม 60 (ปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

Visitors: 438,042