11. HK057 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ  9 วัด 3 วัน 2 คืน CX

HK057 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ  9 วัด 3 วัน 2 คืน CX

บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม

นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา

นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง

พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์  , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)

ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ ,   K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

เดินทางเดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม 60

ราคาเริ่มต้น 17,900.-

 

Visitors: 436,113