10. HK053 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่  3 วัน 2 คืน CX

 HK053 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่  3 วัน 2 คืน CX

กระเช้านองปิง 360องศา  พระใหญ่ลันเตา

จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ พระราชวังหยวนหมิง+โชว์

ช้อปปิ้งกงเป่ย หาดรีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางเดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม61

ราคาเริ่มต้น 11,999.-

 

Visitors: 436,113