5. ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน

HK005 ฮ่องกง Charming  9 วัด 3 วัน 2 คืน CX

นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา

นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง

พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์  , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)

ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ ,   K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 61

ราคาเพียง 17,900.-

Visitors: 438,047