4. HK004 ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน CX

HK004 ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน CX

ดิสนีย์แลนด์+พลุ ช้อปปิ้งหลอหวู่

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  โชว์น้ำ 3D 

วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 61

ราคาเพียง 14,900.-

Visitors: 438,047