4. HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

 HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
เกาะลันเตา – พระใหญ่โป่วหลิน
ช๊อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET
# กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศาไปยังเกาะลันเตา
# เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น

ราคาเริ่มต้น 15,900


 • 1.jpg
  HKG01 มาเก๊า จู่ไห่ เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน BY FD ช้อปปิ้งสุดมัน ถนนนาทาน ชมโชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง ไหว้พระขอพรวัดอาม่า และเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ขอพรไหว้พระ วัรแชกง...

 • 2.jpg
  HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำ...

 • 3..png
  HKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2 คืน นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสน...

 • 5..png
  HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค อ่าวรีพลัสเบย์-วัดแชก...

 • 6..jpg
  HKG11ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3วัน 2คืน BY EK A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้...

 • 7..jpg
  HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน BY HX เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง เก็บภ...

 • 8..png
  HKG13 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง DUTY FREE นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้...

 • 9..png
  HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (OCT-MAR) เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถน...

 • 10..png
  HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ฮ่องกง – A Symphony of Lights อิสระดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย # บินหรูกับเครื่องล...

 • 11.png
  HKG18 ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน 2 คืน ฮ่องกง – A Symphony of Lights-ลดี้ มาร์เก็ต วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย กระเช้านองปิง – พระใหญ่วัดโป่วหลิน ...

 • 12..jpg
  HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเ...

 • 13..png
  HKG27 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประท...

 • 1..jpg
  Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (NX) ♦วันที่ 14 - 16 ม.ค. 61 ♦วันที่ 23 - 25 ม.ค. 61 ♦วันที่ 01 - 03 ม.ค. 61 (วันมาฆบูชา) ♦วันที่ 08 - 10 มี.ค. 61 ♦วันที่ 17 - 19 มี.ค. 61 ♦วันที่ ...

 • 2..jpg
  Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3 วัน 2 คืน (NX) ♦♦วันที่ 14 - 16 ม.ค. 61 ♦♦วันที่ 01 - 03 มี.ค. 61 ♦♦วันที่ 08 - 10 มี.ค. 61 ♦♦วันที่ 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61 ♦♦ เริ่มต้นเพียง 12,899.-♦♦...

 • 3..jpg
  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX) วันเดินทาง : ♦วันที่ 29-31* ธันวาคม 2560 (วันขึ้นปีใหม่) ♦♦ราคาท่านละ 12,799 บาท♦♦ (ปรับลงจากราคา 15,799 บาท) ...
Visitors: 460,713