2. HK002 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่  3 วัน 2 คืน CX

HK002 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่  3 วัน 2 คืน CX

กระเช้านองปิง 360 องศา พระใหญ่ลันเตา  เซินเจิ้น

ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่  พระราชวังหยวนหมิง+โชว์

ช้อปปิ้งกงเป่ย หาดรีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 61

ราคาเพียง 11,999.-

Visitors: 436,113