1. HK001 ฮ่องกง - เซินเจิ้น   3 วัน 2 คืน  (CX)

HK001 ฮ่องกง - เซินเจิ้น   3 วัน 2 คืน  (CX) 

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ 

จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์  ช้อปปิ้งตงเหมิน

โชว์น้ำแบบ 3Dวัดแชกุง อิสระช้อปปิ้งนาธาน  

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

ราคาเพียง 8,999.-

Visitors: 436,113