7. โปร...ใจป๋า พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY THAI LION AIR

โปร...ใจป๋า พัก 5 ดาว
KANDAWGYI PALACE HOTEL

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY THAI LION AIR

เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ

พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา + บุฟเฟ่ต์ชาบู

รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
แจกฟรีทุกที่นั่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์

เดินทางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 60

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาทVisitors: 401,529