6. โปร...ใจป๋า พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY AIR ASIA

โปร...ใจป๋า พัก 5 ดาว

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY AIR ASIA

เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ

พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา + บุฟเฟ่ต์ชาบู

รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เดินทางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 60

ราคาเพียง 10,900 บาทVisitors: 372,643